Meditációk a metafizikáról*

Theodor W. Adorno Auschwitz után   Hogy a változatlanság az igazság, a változékonyság és múlékonyság pedig a látszat, hogy az időbeli és az örök eszmék közömbösek egymással szemben, tovább már nem tartható. Még azzal a némileg zavaros hegeli kiegészítéssel sem, hogy az időbeli létezés a fogalmában benne rejlő megsemmisüléssel az örökkévalót szolgálja, ami így örökös […]

Az esztétika problémái

Előadás az 1931/32-es téli szemeszterben*   Theodor W. Adorno   Első kollégium (1931. november 4.) 1. Szisztematikus és történeti munka a filozófiában. A történeti különbségeket lehetetlenség átugrani. Ezt a problematikát a dolgokon magukon kell kipróbálni, és nem szabad absztrakt módon egy szintézissel eltávolítani. 2. Az előadás célja megfelel annak, amit általában szisztematikus esztétika alatt értenek, […]

A festészet és a zene mai viszonyai

Theodor W. Adorno   A kortárs zene és festészet közötti analógiák nyilvánvalóak. Mindkét szférát érinti, hogy immáron széthullott a polgári társadalom második természetté szilárdult konvencionális formanyelve. Ennek antitézise az esztétikai tudatnak az a nagyrészt öntudatlan erőfeszítése, hogy áttörje az ideológia összefüggő káprázatát, és megragadja a valóságot. A képzőművészetben az imitációról való lemondásnak a zenében a […]