Bourdieu és Zola

Seregi Tamás   Egy hiányról szeretnék csupán beszélni ebben a rövid szövegben Pierre Bourdieu A művészet szabályai című műve kapcsán.1 Egy hiányról, amely – ezt szeretném megmutatni – nem puszta hiányosság, nem egy üres hely, amelyet ki lehetne tölteni anélkül, hogy érintetlenül hagynánk az elméleti konstrukció minden egyéb részét, s amellyel az végre hiánytalanul állhatna előttünk, […]

Az abszolút térről

Seregi Tamás   A modern nyugati gondolkodás kialakulásának egyik legfontosabb mérföldköve az emberi elme felfedezése volt.* A felfedezőt René Descartes-nak hívták, aki a felfedezők jó szokása szerint azonnal nevet is adott e terra incognitának: cogito, avagy res cogitans (gondolkodó dolog). A területek azonban már csak olyanok, hogy mindig körül kell határolnunk őket ahhoz, hogy azonosíthatóvá […]

A nem-esztétikai művészet – a tudománytól a konstrukcióig

Seregi Tamás   Az alábbi szöveg a Cirka előző számában közölt tanulmány folytatása. Abban arról volt szó, hogyan kérdőjeleződött meg a 19. század közepén az a korábbi évtizedekben dogmává vált meggyőződés, mely szerint az esztétika tudománya művészetfilozófia lenne, és ennek megfelelően az esztétika kitüntetett, sőt egyetlen tárgya a művészet vagy a műalkotások volnának. A tanulmány […]

A művészeti és az esztétikai szféra különválása a 19. században

Seregi Tamás   Ez a tanulmány egy hosszabb munka részlete, amelyben a művészeti és az esztétikai szféra viszonyának modern kori történetét írom meg. Nem titkolt ambícióm, hogy ebből a történeti fejtegetésből egy szisztematikus esztétikai program bontakozzon ki, amely egyrészt új megvilágításba helyezi az esztétika tudományát (tárgyát, rendeltetését, a tudományok rendszerében elfoglalt helyét), másrészt választ ad […]