Az adornói zenefilozófia korlátai és vakfoltjai*

Albrecht Wellmer   Adorno esztétikája – Walter Benjaminé mellett, akire Adorno számtalanszor hivatkozik – véleményem szerint a 20. század legjelentősebb esztétikája. A jelentősége pedig nem utolsósorban abban áll, hogy (a tradicionális filozófiai esztétikával ellentétben) egyetlen feloldhatatlan összefüggésben tudta integrálni a művészetfilozófiát és a művészetkritikát, a filozófiai esztétikát és a materiális elemzéseket. A materiális elemzések – […]