Gesztusok levegőből és kőből*

Test, beszéd, lélegzet, kép**   Georges Didi-Huberman   „Azt mondhatjuk, hogy amit kép­nek nevezünk, egy pillanat, a nyelv hirtelen megsüketülésének hatása­ként áll elő. Ezt tudni annyi, mint a művészet­kritikában és a pszichoanalízis­ben is tudatosítani, hogy a kép a nyelv megtorpanása, a szavak szakadé­kának pilla­nata.” Pierre Fédida, A kép meghatározatlan lélegzete (1993) 188. o.   A legigazabb beszéd […]

„A kép meghatározatlan lélegzete”

Művészet és utópia, Didi-Huberman és Fédida   Popovics Zoltán   „A kép meghatározatlan lélegzete” [le souffle indistinct de l’image] Pierre Fédida francia pszichiáter kifejezése,1 amit Georges Didi-Huberman átvesz tőle, és művészetelméletének sarkalatos fogamává tesz. A fédidai meghatározatlan lélegzetre Didi-Huberman legtöbbet a Gesztusok levegőből és kőből című szövegében hivatkozik,2 bár többször, több más helyen is visszatér rá. Ha […]

A filozófia jövőorientáltságától az utópia lehetőségéig és végéig

Weiss János   Paul Tillich írja egy 1963-as tanulmányában: „A keresztény remény […] a nyugati kultúrának jövőbeli dimenziót adott. Ez különbözteti meg a zsidó-keresztény eredetű kultúrát minden mástól, amelyben a múlt vagy az örök jelen a döntő.”1 Egy ilyen háttér előtt hallatlan súlya lehet annak a vádnak, hogy a filozófia ehhez nem tudott felnőni. Történt ugyanis, […]

Valami hiányzik…

Az utópikus vágy ellentmondásairól* Theodor W. Adorno – Ernst Bloch – Horst Krüger   KRÜGER: Az utópia szó nem hangzik valami túl jól. Általában lekicsinylő, negatív értelemben, az „utópisztikus” jelentésében használják. A témánk, ahogy az utópia fogalma is bizonyos értelemben már korszerűtlenné vált. ADORNO: Ha először nekem kell mondanom valamit, amire talán nincs is meg […]

A remény ereje*

Karl Jaspers   Amikor Zeusz meg akarta rontani az embereket a kétértelműséggel, elküldte hozzájuk a csábító Pandórát. Vele küldött egy ajándékokkal megtöltött szelencét is. Pandóra kíváncsi volt, és fölemelte a fedelét. S belőle mindenféle szentséges dolog repült a levegőbe. Amikor a fedelet visszazárta, az emberek tulajdonaként már csak a remény maradt vissza. Mindez jót vagy […]

A keresztény remény és hatása az időben*

Paul Tillich   1. Annak a témának, amelyről itt beszélni fogok e gyűjteményes kötetben különleges helye van. Ez lesz az egyetlen tanulmány, amely kifejezetten a vallási reménnyel foglalkozik. Már ez is figyelemre méltó. Azt mutatja (teljes joggal), hogy a vallás, amely az emberi remény eredeti forrása, a mi korunk tudata számára kimerült, és fölcserélődött a […]

Heterotópia, jelenlét, hiány

A tér szerepe Franz Kafka A per című regényében   Görföl Balázs   Bevezetés, előzetes megjegyzések Jelen tanulmány a tér szerepének, különböző funkcióinak vizsgálatára vállalkozik Franz Kafka A per című regényében. A térábrázolás, a hol realisztikusan megjelenített, hol egyre irracionálisabbként felűnő helyek elemzése több szempontból is termékenynek ígérkezik a regény egész interpretációjára nézve. A mostani […]